دستگاه اَنکوباتور سیار


دستگاه اَنکوباتور سیار در حقیقت مدل کوچک شده و قابل حمل اَنکوباتور آزمایشگاه می باشد. این دستگاه از قابلیت انکوباسیون تمام نمونه های بیولوژیکی و سلول زنده برخوردار بوده و نقل و انتقال این نمونه ها را در محیط انکوباسیون از محلی به محل دیگر امکانپذیر می سازد. اَنکوباتور سیار مدل (PIP) جهت انتقال انواع نمونه های آزمایشگاهی خصوصا (نمونه اسپرم) از محل نمونه گیری به آزمایشگاه طراحی شده است.

ادامه مطلب

با توجه به اینکه نمونه اسپرم عموما در مراکز درمانی اعم از بیمارستانها یا مطب پزشکان دریافت میشود این محلها به دلایل زیاد از جمله به خاطر مقیدات اخلاقی جامعه و در انزار عمومی بودن محل نمونه گیری، شدیدا استرس زا می باشند و استرس ” نیروی جنسی” را به شدت کاهش داده و فرآیند تولید اسپرم را به مخاطره می اندازد. در نتیجه به طور یقین روشن و واضح است که نتایج حاصله از آزمایشات با این شیوه دریافت نمونه منطبق بر واقعیت نخواهد بود و فرایند درمان با اتکاء به نتایج آزمایشات نادرست منجر به شکست خواهد شد. همچنین دریافت نمونه به این شیوه جهت انجام عمل ( IVF – IUI ) نیز به نظر متخصصین مربوطه، روش کاملا نادرست و غلطی بوده و قطعا نتیجه عمل نیز امیدوار کننده و مطلوب نخواهد بود. ولی با استفاده از انکوباتور ، شخص نمونه دهنده در محیطی کاملا آرام و عاری از استرس همانند منزل به روش طبیعی نمونه را دریافت نموده و آنرا به وسیله اَنکوباتور سیار به آزمایشگاه مورد نظر انتقال خواهد داد و اسپرمها از آسیبهای وارده در اثر استرس مصون خواهند بود. این دستگاه با بهره گیری از پیشرفته ترین تکنولوژیهای رایج دنیا طراحی و تولید شده و از دقت عمل زیادی برخوردار می باشد.

003