نمایشگاه مداکسپو medexpo

نمایشگاه مداکسپو تبریز Medexpo 1397

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی پژوهان طب با حضور در نمایشگاه مداکسپو ( Medexpo ) برای دومین سال متوالی و این بار با معرفی وب سایت فروشگاهی خود به آدرس https://ptsmed.com در صدد ارائه خدمات مدرن به کلیه اساتید آزمایشگاهی ، پاتولوژی و ژنیکولوژی می باشد .